หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง 1 ชม.ก็นาน 1 ชม.ก็น้อย โดย หนุ่ม สิทธา นิยมเหมาะ Sitta

นาฬิกาเดินนำ ใจเราเดินตาม
เข็มสั้นยาวหมุนไป แข่งกับความเข้มแข็งของใจ
แต่บางที นานไป จนฉันเริ่มอ่อนแรง
นานเหลือเกิน กว่าจะพบเจอ

บางเวลารวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน
ไม่ทันได้พูด ร่ำลา เวลาน้อยเกินไป
ต่อเวลาได้ไหม เพื่อเราอยู่ใกล้กัน

เหมือนว่านาน ใน 1 ชั่วโมง ที่ไม่ได้เจอ
คิดถึงเธอ อยากพบเธอ แทบขาดใจ
น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี
ใน 60 นาที ที่มีเธอ

บางเวลารวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน
ไม่ทันได้พูด ร่ำลา เวลาน้อยเกินไป
ต่อเวลาได้ไหม เมื่อฉันอยู่ใกล้เธอ

เหมือนว่านาน ใน 1 ชั่วโมง ที่ไม่ได้เจอ
คิดถึงเธอ อยากพบเธอ แทบขาดใจ
น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี
ใน 60 นาที ที่มีเธอ

เหมือนว่านาน ใน 1 ชั่วโมง ที่ไม่ได้เจอ
คิดถึงเธอ อยากพบเธอ แทบขาดใจ
น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี
ใน 60 นาที ที่มีเธอ

น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี
ใน 60 นาที ที่มีเรา

เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร