หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง หลบคอน โดย เปิ้ล สกายพาส

หล๊บต่ะหล๊บมาบ้านลูกหลานอยู่ไกลๆ
บินหลาบินอยู่ไหน พาใจหล๊บไปคอน
ไปช่วยสืบสานงานบุญแต่เก่าก่อน
รักษาไว้อย่าให้กลายเป็นตำนาน

กตัญญูกตเวทิตา ต่อวงศาปู่ย่าตายาย
ผู้ล่วงลับวิญญาณสู่สัมปราย อาจเวียนว่ายอยู่ในอเวจี
แรมค่ำเดือนสิบเขาปลดปล่อย มารับบุญบนพื้นธรณี
ทั้งเป็นเปรตและสัมภเวสี ต่างยินดีอิ่มหมีพีมัน

รับเปรต ชิงเปรต ส่งเปรต
คือเจตนาให้เรามาพบกัน
พ่อแม่พี่น้อง หลานลูกผูกพัน
ได้พบกันนานทีปีหน

เดือนสิบนครศรีธรรมราช
ไปไว้พระธาตุยอดทองเป็นมงคล
สืบทอดตั้งแต่ครั้งบรรพชน
เลือดในกายของคนคอนเข้มข้น
ประเพณีคงทน เมื่อใจทุกคนศรัทธา

เดือนสิบนครศรีธรรมราช
ไปไว้พระธาตุยอดทองเป็นมงคล
สืบทอดตั้งแต่ครั้งบรรพชน
เลือดในกายของคนคอนเข้มข้น
ประเพณีคงทน เมื่อใจทุกคนศรัทธา

ก่อนยกหมรับ ช่วยกันดับขึ้นสี่ชั้น
บนสุดนั้นมีหนมบ้าพองลา
หนมดีซำหนมกง หรือไข่ปลา
ยกตั้งบนหลาให้เปรตมารับไป

ค่ำลงแลหนังลุงโนราห์
เขาจัดหามาสิบคืนยิ่งใหญ่
จะกลับมาแลด้วยกันตอใด
ขวยใจข้องใจเหิดแลทาง

บุญสารทเดือนสิบนครศรี
ดูแลให้ดีอย่ามีวันจืดจาง
แขบขึ้นรถไฟล่องไหลไปบนราง
อย่าเหินห่างบ้านเกิดเมืองนอน