หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง บอกกับใจ โดย เซลินา แอนด์ สิรินยา Selina And Sirinya

ตั้งคำถามให้ชีวิต ให้ได้คิดให้ได้ลอง
เปิดใจมองในสิ่งใหม่
มีหนทางอีกมากมาย
บอกกับใจไม่ยึดติด

บอกกับใจที่มั่นคง ข้ามกำแพงของตัวตน
อย่าไปหลงอยู่ในกรอบ
มีทางออกที่มากมาย
บอกกับใจอย่ายึดติด

ตื่นขึ้นมาทำจิตใจให้ว่างเปล่า
กลั่นกรองเรื่องราวในชีวิตที่มีอยู่
อยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต
เธออยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต

ตื่นขึ้นมาทำจิตใจให้ว่างเปล่า
กลั่นกรองเรื่องราวในชีวิตที่มีอยู่
อยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต
เธออยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต

ตอบคำถามที่อยากรู้ สิ่งที่เราไม่เข้าใจ
ไม่มีใครรู้คำตอบ
บอกใจอยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต
บอกกับใจอยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต