หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ครูหมอ โดย มานะ แดง

ทำดีทำได้ก็บายใจ ทำใจทำได้ก็บายดี
ทำดีทำได้ก็บายใจ ทำใจทำได้ก็บายดี

ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หย่า
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หยา
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หย่า
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หยา

ครูก็ไม่ใช่ หมอก็ไม่เชิง
ขาดๆ เกินดูเหมือนครูหมอ
เพราะรักจึงติเพราะจึงก่อ
เกิดเป็นคนน่ะมีศีลมีธรรม

ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หย่า
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หยา

คนเป็นครูต้องมีน้ำใจงาม พาศิษย์ให้ถึงฝังถึงฝา
ใครเป็นหมอก็ต้องมีจรรณยา รักษาคนด้วยใจประเสริฐ
เป็นทหารรักษาประเทศ ดูแลขอบเขตปกป้องแผ่นดิน
เป็นตำรวจก็ต้องตงฉิน อย่าปล้นกินเอาเครื่องแบบบังหน้า
เป็นพ่อพระแม่พระในใจคน คนก็กราบไห้วบูชา
ต้องตัดกิเลศและตัณหา นำพาสังคมให้ร่มเย็น

ทำดีทำได้ก็บายใจ ทำใจทำได้ก็บายดี
ทำดีทำได้ก็บายใจ ทำใจทำได้ก็บายดี

ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หย่า
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หยา
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หย่า
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หยา

แม้โลกจะเปลี่ยนรวดเร็วปานใด สังคมไทยยังคงเข็มแข็ง
พ่อหลวงเคยสอนให้เราแข็งแกร่ง โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
เป็นศิษย์มีครูเชิดชูสักศรี คิดดีทำดีมั้นคงยึดมั้น
สังคมดีงามทุกคนใฝ่ฝันให้ลูกหลานไทยเป็นเมล็ดพันธุ์ดี

ทำดีทำได้ก็บายใจ ทำใจทำได้ก็บายดี
ทำดีทำได้ก็บายใจ ทำใจทำได้ก็บายดี

ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หย่า
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หยา
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หย่า
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หยา

ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หย่า
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หยา
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หย่า
ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้หยา